Dương lịch: Chủ nhật, 03/12/2023

(Âm lịch: Ngày Ất Mùi, 21/10/Quý Mão)

Xem Theo Tháng

Huyền Vũ: thuộc THỦY – Mờ ám, chưa rõ,…

Chánh TượngHỎA LÔI PHỆ HẠP: Khiết dã - CẮN HỢP

Ủy mị bất chấn chi tượng: Tượng yếu đuối không chạy được.


Cấu Hợp, bấu vấu, bấu quào, dày xéo, đay nghiến, phỏng vấn, hỏi han (học hỏi).

Hộ TượngTHỦY SƠN KIỂN: Nạn dã - TRỞ NGẠI

Bất năng tiến giả chi tượng: Tượng không năng đi.


Cản ngăn, chận lại, chậm chạp, què, khó khăn.

Biến TượngTHUẦN CHẤN: Động dã - ĐỘNG DỤNG

Trùng trùng chấn kinh chi tượng : Tượng khắp cùng dấy động.


Rung động, sợ hãi do chấn động, phấn phát, nổ vang, chấn khởi, chấn kinh.

Thanh Long: thuộc MỘC – Tiền bạc, vui vẻ, hỉ tín,…

Chánh TượngHỎA PHONG ĐỈNH: Định dã - NUNG ĐÚC

Luyện dược thành đơn chi tượng: Tượng luyện thuốc thành linh đơn.


Đứng được, cặm đứng, trồng, nung nấu, rèn luyện, vững chắc, ước hẹn.

Hộ TượngTRẠCH THIÊN QUẢI: Quyết dã - DỨT KHOÁT

Ích chi cực tắc quyết chi tượng: Tượng lợi đã cùng ắt thôi.


Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, quyết nghị, cổ phần, thôi, khai lề lối.

Biến TượngHỎA THIÊN ĐẠI HỮU: Khoan dã - CẢ CÓ

Kim ngọc mãn đường chi tượng: Tượng vàng bạc đầy nhà.


Thong dong, dung dưỡng nhiều, độ lượng rộng, có đức dầy, chiếu sáng lớn.

Chu Tuớc: thuộc HỎA – Báo tin, văn chương, nghệ thuật,...

Chánh TượngHỎA THỦY VỊ TẾ: Thất dã - THẤT CÁCH

Ưu trung vọng hỷ chi tượng : Tượng trong cái lo có cái mừng.


Thất bác, mất, thất bại, dở dang, chưa xong, nửa chừng.

Hộ TượngTHỦY HỎA KÝ TẾ: Hợp dã - HIỆN HỢP

Hanh tiểu giả chi tượng: Tượng việc nhỏ thì thành.


Gặp nhau, cùng nhau, đã xong, việc xong, hiện thực, ích lợi nhỏ.

Biến TượngHỎA ĐỊA TẤN: Tiến dã - HIỂN HIỆN

Long kiến trình tường chi tượng : Tượng rồng hiện điềm lành.


Đi hoặc tới, tiến tới gần, theo mực thường, lửa đã hiện trên đất, trưng bày.

Câu Trần: thuộc THỔ – Chậm chạp, lâu dài,…

Chánh TượngHỎA SƠN LỮ: Khách dã - THỨ YẾU

Ỷ nhân tác giá chi tượng: Tượng nhờ người mai mối.


Đỗ nhờ, khách, ở đậu, tạm trú, kê vào, gá vào, ký ngụ bên ngoài, tính cách lang thang, ít người thân, không chính...

Hộ TượngTRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ: Họa dã - CẢ QUÁ

Nộn thảo kinh sương chi tượng: Tượng cỏ non bị sương tuyết.


Cả quá ắt tai họa, quá mực thường, quá nhiều, giàu cương nghị ở trong..

Biến TượngHỎA ĐỊA TẤN: Tiến dã - HIỂN HIỆN

Long kiến trình tường chi tượng : Tượng rồng hiện điềm lành.


Đi hoặc tới, tiến tới gần, theo mực thường, lửa đã hiện trên đất, trưng bày.

Đăng xà: thuộc HỎA (đủ 05 hành) – Nhanh lẹ, quái dị,…

Chánh TượngHỎA ĐỊA TẤN: Tiến dã - HIỂN HIỆN

Long kiến trình tường chi tượng : Tượng rồng hiện điềm lành.


Đi hoặc tới, tiến tới gần, theo mực thường, lửa đã hiện trên đất, trưng bày.

Hộ TượngTHỦY SƠN KIỂN: Nạn dã - TRỞ NGẠI

Bất năng tiến giả chi tượng: Tượng không năng đi.


Cản ngăn, chận lại, chậm chạp, què, khó khăn.

Biến TượngSƠN ĐỊA BÁC: Lạc dã - TIÊU ĐIỀU

Lục thân băng thán chi tượng: Tượng bà con thân thích xa lìa nhau.


Đẽo gọt, lột cướp đi, không có lợi, rụng rớt, đến rồi lại đi, tản lạc, lạt lẽo nhau, xa lìa nhau, hoang vắng, buồn thảm.

Bạch Hổ: thuộc KIM – Cứng mạnh, hung bạo,…

Chánh TượngHỎA THIÊN ĐẠI HỮU: Khoan dã - CẢ CÓ

Kim ngọc mãn đường chi tượng: Tượng vàng bạc đầy nhà.


Thong dong, dung dưỡng nhiều, độ lượng rộng, có đức dầy, chiếu sáng lớn.

Hộ TượngTRẠCH THIÊN QUẢI: Quyết dã - DỨT KHOÁT

Ích chi cực tắc quyết chi tượng: Tượng lợi đã cùng ắt thôi.


Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, quyết nghị, cổ phần, thôi, khai lề lối.

Biến TượngTHUẦN KIỀN: Kiện dã - CHÍNH YẾU

Nguyên Hanh Lợi Trinh chi tượng: Tượng vạn vật có khởi đầu, lớn lên, toại chí, hóa thành.


Cứng mạnh, khô, lớn, khỏe mạnh, đức không nghỉ. Nguyên Hanh Lợi Trinh.

Huyền Vũ: thuộc THỦY – Mờ ám, chưa rõ,…

Chánh TượngHỎA TRẠCH KHUỂ: Quai dã - HỖ TRỢ

Hồ giả hổ oai chi tượng: Tượng con hồ nhờ oai con hổ.


Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhau, cơ biến quai xảo, như cung tên.

Hộ TượngTHỦY HỎA KÝ TẾ: Hợp dã - HIỆN HỢP

Hanh tiểu giả chi tượng: Tượng việc nhỏ thì thành.


Gặp nhau, cùng nhau, đã xong, việc xong, hiện thực, ích lợi nhỏ.

Biến TượngLÔI TRẠCH QUY MUỘI: Tai dã - XÔN XAO

Ác quỷ vi sủng chi tượng: Tượng ma quái làm rối.


Tai nạn, rối ren, lôi thôi, nữ chi chung, gái lấy chồng.

Thanh Long: thuộc MỘC – Tiền bạc, vui vẻ, hỉ tín,…

Chánh TượngTHUẦN LY: Lệ dã - SÁNG CHÓI.

Môn hộ bất ninh chi tượng: Tượng nhà cửa không yên.


Sáng sủa, trống trải, trống trơn, tỏa ra, bám vào, phụ bám, phô trương ra ngoài.

Hộ TượngTRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ: Họa dã - CẢ QUÁ

Nộn thảo kinh sương chi tượng: Tượng cỏ non bị sương tuyết.


Cả quá ắt tai họa, quá mực thường, quá nhiều, giàu cương nghị ở trong..

Biến TượngHỎA SƠN LỮ: Khách dã - THỨ YẾU

Ỷ nhân tác giá chi tượng: Tượng nhờ người mai mối.


Đỗ nhờ, khách, ở đậu, tạm trú, kê vào, gá vào, ký ngụ bên ngoài, tính cách lang thang, ít người thân, không chính...

Chu Tuớc: thuộc HỎA – Báo tin, văn chương, nghệ thuật,...

Chánh TượngHỎA LÔI PHỆ HẠP: Khiết dã - CẮN HỢP

Ủy mị bất chấn chi tượng: Tượng yếu đuối không chạy được.


Cấu Hợp, bấu vấu, bấu quào, dày xéo, đay nghiến, phỏng vấn, hỏi han (học hỏi).

Hộ TượngTHỦY SƠN KIỂN: Nạn dã - TRỞ NGẠI

Bất năng tiến giả chi tượng: Tượng không năng đi.


Cản ngăn, chận lại, chậm chạp, què, khó khăn.

Biến TượngHỎA TRẠCH KHUỂ: Quai dã - HỖ TRỢ

Hồ giả hổ oai chi tượng: Tượng con hồ nhờ oai con hổ.


Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhau, cơ biến quai xảo, như cung tên.

Câu Trần: thuộc THỔ – Chậm chạp, lâu dài,…

Chánh TượngHỎA PHONG ĐỈNH: Định dã - NUNG ĐÚC

Luyện dược thành đơn chi tượng: Tượng luyện thuốc thành linh đơn.


Đứng được, cặm đứng, trồng, nung nấu, rèn luyện, vững chắc, ước hẹn.

Hộ TượngTRẠCH THIÊN QUẢI: Quyết dã - DỨT KHOÁT

Ích chi cực tắc quyết chi tượng: Tượng lợi đã cùng ắt thôi.


Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, quyết nghị, cổ phần, thôi, khai lề lối.

Biến TượngHỎA THỦY VỊ TẾ: Thất dã - THẤT CÁCH

Ưu trung vọng hỷ chi tượng : Tượng trong cái lo có cái mừng.


Thất bác, mất, thất bại, dở dang, chưa xong, nửa chừng.

Đăng xà: thuộc HỎA (đủ 05 hành) – Nhanh lẹ, quái dị,…

Chánh TượngHỎA THỦY VỊ TẾ: Thất dã - THẤT CÁCH

Ưu trung vọng hỷ chi tượng : Tượng trong cái lo có cái mừng.


Thất bác, mất, thất bại, dở dang, chưa xong, nửa chừng.

Hộ TượngTHỦY HỎA KÝ TẾ: Hợp dã - HIỆN HỢP

Hanh tiểu giả chi tượng: Tượng việc nhỏ thì thành.


Gặp nhau, cùng nhau, đã xong, việc xong, hiện thực, ích lợi nhỏ.

Biến TượngSƠN THỦY MÔNG: Muội dã  - BẤT MINH

Thiên võng tứ trương chi tượng: Tượng lưới trời giăng bốn mặt.


Tối tăm, mờ ám, không minh bạch, che lấp, bao trùm, phủ chụp, ngu dại, ngờ nghệch.

Bạch Hổ: thuộc KIM – Cứng mạnh, hung bạo,…

Chánh TượngHỎA SƠN LỮ: Khách dã - THỨ YẾU

Ỷ nhân tác giá chi tượng: Tượng nhờ người mai mối.


Đỗ nhờ, khách, ở đậu, tạm trú, kê vào, gá vào, ký ngụ bên ngoài, tính cách lang thang, ít người thân, không chính...

Hộ TượngTRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ: Họa dã - CẢ QUÁ

Nộn thảo kinh sương chi tượng: Tượng cỏ non bị sương tuyết.


Cả quá ắt tai họa, quá mực thường, quá nhiều, giàu cương nghị ở trong..

Biến TượngTHIÊN SƠN ĐỘN: Thoái dã - ẨN TRÁ

Báo ẩn nam sơn chi tượng: Tượng con báo ẩn ở núi nam.


Lui, ẩn khuất, tránh đời, lừa dối, trá hình, có ý trốn tránh, trốn cái mặt đưa thấy cái lưng.