Dương lịch: Thứ ba, 28/06/2022

(Âm lịch: Ngày Nhâm Tý, 30/5/Nhâm Dần)

Xem Theo Tháng

Chu Tuớc: thuộc HỎA – Báo tin, văn chương, nghệ thuật,...

Chánh TượngTHỦY SƠN KIỂN: Nạn dã - TRỞ NGẠI

Bất năng tiến giả chi tượng: Tượng không năng đi.


Cản ngăn, chận lại, chậm chạp, què, khó khăn.

Hộ TượngHỎA THỦY VỊ TẾ: Thất dã - THẤT CÁCH

Ưu trung vọng hỷ chi tượng : Tượng trong cái lo có cái mừng.


Thất bác, mất, thất bại, dở dang, chưa xong, nửa chừng.

Biến TượngTHỦY ĐỊA TỶ: Tư dã - CHỌN LỌC

Khứ xàm nhiệm hiền chi tượng: Tượng bỏ nịnh dụng trung.


Thân liền, gạn lọc, mật thiết, tư hữu riêng, trưởng đoàn, trưởng toán, chọn lựa.

Câu Trần: thuộc THỔ – Chậm chạp, lâu dài,…

Chánh TượngTHỦY ĐỊA TỶ: Tư dã - CHỌN LỌC

Khứ xàm nhiệm hiền chi tượng: Tượng bỏ nịnh dụng trung.


Thân liền, gạn lọc, mật thiết, tư hữu riêng, trưởng đoàn, trưởng toán, chọn lựa.

Hộ TượngSƠN ĐỊA BÁC: Lạc dã - TIÊU ĐIỀU

Lục thân băng thán chi tượng: Tượng bà con thân thích xa lìa nhau.


Đẽo gọt, lột cướp đi, không có lợi, rụng rớt, đến rồi lại đi, tản lạc, lạt lẽo nhau, xa lìa nhau, hoang vắng, buồn thảm.

Biến TượngTRẠCH ĐỊA TỤY: Tụ dã - TRƯNG TẬP

Long vân tế hội chi tượng: Tượng rồng mây giao hội.


Nhóm họp, biểu tình, dồn đống, quầng tụ nhau lại, kéo đến, kéo thành bầy.

Đăng xà: thuộc HỎA (đủ 05 hành) – Nhanh lẹ, quái dị,…

Chánh TượngTHỦY THIÊN NHU: Thuận dã - TƯƠNG HỘI

Quân tử hoan hội chi tượng: Tượng quân tử vui vẻ hội họp, ăn uống chờ thời.


Chờ đợi vì hiểm đằng trườc, thuận theo, quây quần, hội tụ, vui hội, cứu xét, chầu về.

Hộ TượngHỎA TRẠCH KHUỂ: Quai dã - HỖ TRỢ

Hồ giả hổ oai chi tượng: Tượng con hồ nhờ oai con hổ.


Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhau, cơ biến quai xảo, như cung tên.

Biến TượngĐỊA THIÊN THÁI: Thông dã - ĐIỀU HÒA

Thiên địa hòa xướng chi tượng: Tượng trời đất giao hòa.


Thông hiểu, am tường, hiểu biết, thông suốt, quen biết, quen thuộc.

Bạch Hổ: thuộc KIM – Cứng mạnh, hung bạo,…

Chánh TượngTHỦY TRẠCH TIẾT: Chỉ dã - GIẢM CHẾ

Trạch thượng hữu thủy chi tượng: Tượng trên đầm có nước.


Ngăn ngừa, tiết độ, kềm chế, giảm bớt, chừng mực, nhiều thì tràn.

Hộ TượngSƠN LÔI DI: Dưỡng dã - DUNG DƯỠNG

Phi long nhập uyên chi tượng: Tượng rồng vào vực nghỉ ngơi.


Chăm lo, tu bổ, càng thêm, ăn uống, bổ dưỡng, bồi dưỡng, ví như trời nuôi muôn vật, thánh nhân nuôi người.

Biến TượngPHONG TRẠCH TRUNG PHU: Tín dã - TRUNG THẬT

Nhu tại nội nhi đắc trung chi tượng: Tượng âm ở bên trong mà được giữa.


Tín thật, không ngờ vực, có uy tín cho người tin tưởng, tín ngưỡng, ở trong.

Huyền Vũ: thuộc THỦY – Mờ ám, chưa rõ,…

Chánh TượngTHỦY HỎA KÝ TẾ: Hợp dã - HIỆN HỢP

Hanh tiểu giả chi tượng: Tượng việc nhỏ thì thành.


Gặp nhau, cùng nhau, đã xong, việc xong, hiện thực, ích lợi nhỏ.

Hộ TượngHỎA THỦY VỊ TẾ: Thất dã - THẤT CÁCH

Ưu trung vọng hỷ chi tượng : Tượng trong cái lo có cái mừng.


Thất bác, mất, thất bại, dở dang, chưa xong, nửa chừng.

Biến TượngTHỦY SƠN KIỂN: Nạn dã - TRỞ NGẠI

Bất năng tiến giả chi tượng: Tượng không năng đi.


Cản ngăn, chận lại, chậm chạp, què, khó khăn.

Thanh Long: thuộc MỘC – Tiền bạc, vui vẻ, hỉ tín,…

Chánh TượngTHỦY LÔI TRUÂN: Nạn dã - GIAN LAO

Tiền hung hậu kiết chi tượng: Tượng trước dữ sau lành.


Yếu đuối, chưa đủ sức, ngần ngại, do dự, vất vả, phải nhờ sự giúp đỡ.

Hộ TượngSƠN ĐỊA BÁC: Lạc dã - TIÊU ĐIỀU

Lục thân băng thán chi tượng: Tượng bà con thân thích xa lìa nhau.


Đẽo gọt, lột cướp đi, không có lợi, rụng rớt, đến rồi lại đi, tản lạc, lạt lẽo nhau, xa lìa nhau, hoang vắng, buồn thảm.

Biến TượngTHỦY TRẠCH TIẾT: Chỉ dã - GIẢM CHẾ

Trạch thượng hữu thủy chi tượng: Tượng trên đầm có nước.


Ngăn ngừa, tiết độ, kềm chế, giảm bớt, chừng mực, nhiều thì tràn.

Chu Tuớc: thuộc HỎA – Báo tin, văn chương, nghệ thuật,...

Chánh TượngTHỦY PHONG TỈNH: Tịnh dã - TRẦM LẶNG

Kiền Khôn sất phối chi tượng: Tượng Trời Đất phối hợp lại.


Ở chỗ nào cứ ở yên chỗ đó, xuống sâu, vực thẳm có nước, dưới sâu, cái giếng.

Hộ TượngHỎA TRẠCH KHUỂ: Quai dã - HỖ TRỢ

Hồ giả hổ oai chi tượng: Tượng con hồ nhờ oai con hổ.


Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhau, cơ biến quai xảo, như cung tên.

Biến TượngTHUẦN KHẢM: Hãm dã - HÃM HIỂM

Khổ tận cam lai chi tượng: Tượng hết khổ mới đến sướng.


Hãm vào ở trong, xuyên sâu vào trong, đóng cửa lại, gập ghềnh, trắc trở, bắt buộc, kềm hãm, thắng.

Câu Trần: thuộc THỔ – Chậm chạp, lâu dài,…

Chánh TượngTHUẦN KHẢM: Hãm dã - HÃM HIỂM

Khổ tận cam lai chi tượng: Tượng hết khổ mới đến sướng.


Hãm vào ở trong, xuyên sâu vào trong, đóng cửa lại, gập ghềnh, trắc trở, bắt buộc, kềm hãm, thắng.

Hộ TượngSƠN LÔI DI: Dưỡng dã - DUNG DƯỠNG

Phi long nhập uyên chi tượng: Tượng rồng vào vực nghỉ ngơi.


Chăm lo, tu bổ, càng thêm, ăn uống, bổ dưỡng, bồi dưỡng, ví như trời nuôi muôn vật, thánh nhân nuôi người.

Biến TượngTRẠCH THỦY KHỐN: Nguy dã - NGUY LO

Thủ kỷ đãi thời chi tượng: Tượng giữ mình đợi thời.


Cùng quẫn, bị người làm ách, lo lắng, cùng khổ, mệt mỏi, nguy cấp, lo hiểm nạn.

Đăng xà: thuộc HỎA (đủ 05 hành) – Nhanh lẹ, quái dị,…

Chánh TượngTHỦY SƠN KIỂN: Nạn dã - TRỞ NGẠI

Bất năng tiến giả chi tượng: Tượng không năng đi.


Cản ngăn, chận lại, chậm chạp, què, khó khăn.

Hộ TượngHỎA THỦY VỊ TẾ: Thất dã - THẤT CÁCH

Ưu trung vọng hỷ chi tượng : Tượng trong cái lo có cái mừng.


Thất bác, mất, thất bại, dở dang, chưa xong, nửa chừng.

Biến TượngĐỊA SƠN KHIÊM: Thoái dã - CÁO THOÁI

Thượng hạ mông lung chi tượng : Tượng trên dưới hoang mang.


Khiêm tốn, nhún nhường, khiêm từ, cáo thoái, từ giã, lui vào trong, giữ gìn, nhốt vào trong, bế cửa.

Bạch Hổ: thuộc KIM – Cứng mạnh, hung bạo,…

Chánh TượngTHỦY ĐỊA TỶ: Tư dã - CHỌN LỌC

Khứ xàm nhiệm hiền chi tượng: Tượng bỏ nịnh dụng trung.


Thân liền, gạn lọc, mật thiết, tư hữu riêng, trưởng đoàn, trưởng toán, chọn lựa.

Hộ TượngSƠN ĐỊA BÁC: Lạc dã - TIÊU ĐIỀU

Lục thân băng thán chi tượng: Tượng bà con thân thích xa lìa nhau.


Đẽo gọt, lột cướp đi, không có lợi, rụng rớt, đến rồi lại đi, tản lạc, lạt lẽo nhau, xa lìa nhau, hoang vắng, buồn thảm.

Biến TượngPHONG ĐỊA QUAN: Quan dã - QUAN SÁT

Vân bình tụ tán chi tượng: Tượng bèo mây tan hợp.


Xem xét, trông coi, cảnh tượng xem thấy, thanh tra, lướt qua, sơ qua, sơn phết, quét nhà.

Huyền Vũ: thuộc THỦY – Mờ ám, chưa rõ,…

Chánh TượngTHỦY THIÊN NHU: Thuận dã - TƯƠNG HỘI

Quân tử hoan hội chi tượng: Tượng quân tử vui vẻ hội họp, ăn uống chờ thời.


Chờ đợi vì hiểm đằng trườc, thuận theo, quây quần, hội tụ, vui hội, cứu xét, chầu về.

Hộ TượngHỎA TRẠCH KHUỂ: Quai dã - HỖ TRỢ

Hồ giả hổ oai chi tượng: Tượng con hồ nhờ oai con hổ.


Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhau, cơ biến quai xảo, như cung tên.

Biến TượngTHỦY PHONG TỈNH: Tịnh dã - TRẦM LẶNG

Kiền Khôn sất phối chi tượng: Tượng Trời Đất phối hợp lại.


Ở chỗ nào cứ ở yên chỗ đó, xuống sâu, vực thẳm có nước, dưới sâu, cái giếng.

Thanh Long: thuộc MỘC – Tiền bạc, vui vẻ, hỉ tín,…

Chánh TượngTHỦY TRẠCH TIẾT: Chỉ dã - GIẢM CHẾ

Trạch thượng hữu thủy chi tượng: Tượng trên đầm có nước.


Ngăn ngừa, tiết độ, kềm chế, giảm bớt, chừng mực, nhiều thì tràn.

Hộ TượngSƠN LÔI DI: Dưỡng dã - DUNG DƯỠNG

Phi long nhập uyên chi tượng: Tượng rồng vào vực nghỉ ngơi.


Chăm lo, tu bổ, càng thêm, ăn uống, bổ dưỡng, bồi dưỡng, ví như trời nuôi muôn vật, thánh nhân nuôi người.

Biến TượngTHỦY LÔI TRUÂN: Nạn dã - GIAN LAO

Tiền hung hậu kiết chi tượng: Tượng trước dữ sau lành.


Yếu đuối, chưa đủ sức, ngần ngại, do dự, vất vả, phải nhờ sự giúp đỡ.